Aké osobné údaje spracovávame

Správca osobných údajov

Predávajúci: Juraj Komorovský, pádivého 683/10, 911 01 Trenčín
IČO:  40194299, DIČ:  1033724054, IČ DPH: SK1033724054.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Konkrétne ide o: Meno, Priezvisko, Adresa doručenia, telefónne číslo, emailová adresa.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

a: Vaše osobné údaje spracovávame aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

b: E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia a novinky vám zasielame na základe vášho prihlásenia sa na odoberanie e-mailov. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť prostredníctvom zaslania správy z príslušnej e-mailovej adresy na adresu jurajkomorovsky@yahoo.com

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a máte tiež právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame prostredníctvom zaslania správy z príslušnej e-mailovej adresy na adresu jurajkomorovsky@yahoo.com